Center scientific da cumpetenza per la plurilinguitad

Pertge èn las minoritads linguisticas sutrepreschentadas en l'administraziun federala? Co vegn implementà en scola il nov princip da la didactica plurilingua? Tge gidan cumpetenzas en lingua e cultura da la patria per la lingua d’instrucziun? Co e cun tge consequenzas vegn la plurilinguitad conceptualisada en retschertgas statisticas? Quai èn mo intginas da las dumondas, a las qualas las perscrutadras ed ils perscrutaders al CSP sa deditgeschan resguardond las sfidas praticas en scola, en l'administraziun ed en la societad.

Actual

Perscrutaziun

Documentaziun

Event
02.03.2020 - 17:15 to 18:45
MIS 10 01.04
A History of Language Teaching in China Replik: Claudia Berger (Université de Genève)...

Cun ses projects da perscrutaziun ha il CSP la finamira ambiziusa da respunder a moda...

Il post da documentaziun dal center da cumpetenza documentescha la perscrutaziun...

Event
11.03.2020 - 17:15 to 18:45
Institute of Multilingualism, University of Fribourg
Intercultural Competence in Second Language Pragmatics Research Public lecture by Prof. Naoko...

La Biblioteca da las linguas estras e da la plurilinguitad (BLE) da l'Universitad da...

Il portal-web plurilinguitad porscha in svelt access a las purschidas digitalas las pli...